Hjärtstartare - Cardiac Science Powerheart G5

Cardiac Science PowerHeart AED G5 är designad för tuffa miljöer

Hjärtstartaren PowerHeart AED G5 är skyddad mot damm och vatten. I sitt hölje ges den också skydd mot stötar och vibrationer.

Analysmjukvaran i hjärtstartaren PowerHeart AED G5 styr och och mäter effekten av HLR-insatsen

Modellen är tvåspråkig och efter att elektroderna är placerade så analyserar och styr hjärtstartaren själv skeendet och livräddaren kan ägna sig helt åt Hjärt-Lungräddning. Hjärtstartarens display med anvisningar är upplyst och tydlig som en extra säkerhet om ljudnivån runt omkring är så hög så att röstanvisningen är svår att uppfatta eller om hörselskada föreligger. Energinivån i stöten anpassas efter vilken effekt stöten föregående stöt haft. Uppnås inte avsedd effekt ökas energinivån succesivt. Cardiac Science PowerHeart AED G5 har klassificerat skydd mot damm och vatten, och höljet uppfyller militär standard för fall, stötar och vibrationer. Batteriet har en standby-tid på fyra år.

Visar 1 produkter