Ögonskölj

Bra att veta när du köper ögonskölj 


Vad händer i ögat vid en frätskada?

Syror och baser kan tränga in i ögat i fast, flytande eller gasform. Ett bilbatteri som exploderar orsakar allvarliga synskador i ögat. På samma sätt kan några droppar bas (alkali) på kort tid orsaka mycket allvarliga skador. Hur allvarlig en frätskada blir beror framförallt på:

  • Koncentrationen på kemikalien
  • Temperaturen (en hög temperatur förstärker den skadliga effekten)
  • Kontakttiden - ju längre du är i kontakt med skadan desto djupare och allvarligare skada.

              Ett snabbt agerande är därför otroligt viktigt.

Vid olyckor med syra eller en bas/alkali gäller det att så snabbt som möjligt skölja ur eller neutralisera kemikalien till en nivå som motsvarar ögats normala pH balans på 7.4 (en syra sänker pH-värdet i ögat medan en bas/alkali höjer det).

 

Här köper du ögonskölj

 

Det är skillnad på ögonskölj och ögonskölj

En ögonskölj som är pH-neutral har vanligen en blå kork på flaskan. Denna arbetar så att den neutraliserar syran eller basen/alkalin i ögat. En vanlig ögonskölj som innehåller destillerat vatten (och vanligen har en grön kork på flaskan) arbetar endast genom att den sköljer ut ämnet ur ögat. Använd därför först en pH-neutral ögonskölj om du har fått ett frätande ämne i ögat och sedan en vanlig ögonskölj för att fortsätta spolningen av ögat.

 

Hur använder jag ögonskölj? 

Det är mycket viktigt att snabbt påbörja sköljning om man har fått ett frätande ämne i ögat. Spolning skall påbörjas inom ett par sekunder och fortgå i minst 15 minuter och därefter under transporten till sjukhus (kontakta alltid sjukhus vid frätande ämnen).


Vid alla typer av skador ska ögonsköljvätskan träffa ögat i en mjuk, jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma den.

 

Kontakta alltid läkare och fortsätt sköljningen under transporten dit.

 

Mekaniska skador - "Skräp i ögat"

Så kallade mekaniska skador kommer vanligen från så vanliga saker som damm, smuts, metall och trästickor m.m. Skölj med ögonskölj tills det främmande föremålet har sköljts ut.

 

Syraskador

Skölj i ca 2 minuter med pH-neutral* lösning (vanligtvis blå korkar på flaskan) och fortsätt sedan sköljningen med vanlig ögonskölj (grön kork på flaskan) i minst 15 minuter tills du kommer till läkare.  

 

Alkaliska skador

Skölj i ca 2 minuter med pH-neutral* lösning (har vanligen blå kork på flaskan) och fortsätt sedan sköljningen med vanlig ögonskölj (grön kork på flaskan) i minst 15 minuter tills du kommer till läkare. Exempel på ämnen som är alkaliska är t.ex. tvättmedel.

 

Andra kemiska skador

Skölj med ögonskölj tills obehaget försvinner eller tills du kommer till läkare. Rekommenderat är dock minst 15 minuter.

 

Placering

Ögonsköljen bör placeras nära olycksrisken. På arbetsplatser med hög olycksrisk bör flera flaskor med ögonskölj finnas tillgängliga. Placera dem lättillgängligt!


Vad säger lagen?

Arbetsskydsstyrelsens författningssamling Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 innehåller krav och regler kring ögonspolning: Utrustningen för ögonspolning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat. Om spolning krävs i 15 minuter eller mer skall spolvätska vara tempererad. Spolanordningens funktion skall kontrollerars regelbundet. Rutiner för utbyte av engångsflaskor skall finnas.


Vid stänk av frätande ämnen skall spolning pågå i minst 15 minuter och under transporten till sjukhus. Fast spolanordning bör därför kompletteras med mobil utrustning t.ex. en ögondusch. Man bör ha påsar så att de räcker för en spolning under hela transporten. Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet ti ll arbetsplatsen. Man skall helst kunna nå utrustningen inom ett par sekunder.

*pH-netutral spolvätska används för att så snabbt som möjligt reducera pH-värdet i det skadliga ämnet till en icke-skadlig nivå.

 

Nyttiga länkar 

Här köper du ögonskölj


Här kan du läsa Arbetsskyddsstyrelsens info om Först Hjälpen och krisstöd AFS1999:7

 
Har du några frågor så tveka inte att maila kundtjanst@TryggSaker.se eller ringa oss på 026-650056 så hjälper vi gärna till.