Utrymning - Utrymningsplaner

Utrymningsplaner är centrala i hotell och fastigheter med hyresgäster så att dessa snabbt kan hitta ut vid en brand. En skylt med Utrymningsplan kan fås i olika storlekar samt med eller utan inramning. Vid beställning av en utrymningsplan kommer du inom kort att få ut ett underlag som vi ber dig fylla i och returera till oss med en digital ritning. Därefter tas ett förslag på utrymningsplan fram som du får godkänna innan tryck.

Här kan du läsa mer om säker utrymnings från Arbetsmiljöverket.

Visar 2 produkter