Så fungerar en brandvarnare

Så fungerar en brandvarnare

Joniserande brandvarnare
Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, d.v.s. bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.

Joniska brandvarnare kan numera endast köpas om de finns kvar i lager hos tillverkare säljare. Nya får inte enlitg lagkrav tas hem.

 

Optiska brandvarnare
Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material, och har ett mycket avancerat fotocell-system, där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system anses vara effektivast, när det gäller detektion av pyrande bränder, bränder som kan glöda under flera timmar innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand kan vara en cigarett som ligger i en möbel, eller en elektrisk kabel som är överhettad.

Ett flertal internationella undersökningar har visat att både optiska och joniserande brandvarnare behövs för att erhålla tidigast möjliga detektion oberoende av brandorsak. Därför rekommenderar nu ett flertal länder att båda typerna monteras, eller att man installerar kombinerade brandvarnare som har både jonisk och optisk detektion. Detta är givetvis det allra bästa alternativet, för då får man en mycket tidig detektion oberoende av brandorsak. Exempel på detta är att om en cigarett hamnar i en papperskorg kan det bli en explosionsartad brand med hastigt förlopp, men om cigaretten hamnar i en soffa kan det bli en pyrande brand med långsammare händelseförlopp.

 

Här du köpa optiska brandvarnare

 

Värmedetektorer

Värmedetektorer är ett komplement till Optiska brandvarnare och kan ibland behöva användas där det naturligt förekommer höga halter av dammpartiklar såsom i garage, vindar, tvättstugor eller källare, dessa varnare är även bra för kök där det stundtals förekommer vattenånga som i en Optisk brand varnare kan ge falsklarm. Dessa reagerar endast på värmeförändring och inte på förbränningspartiklar, därför är användningsområdet mycket begränsat och räknas som ett komplement.

 

 

Läs mer om brandvarnare här 


© 2001-2003 Deltronic Security AB.