Om det börjar brinna

Länkar

Räddningstjänsten skåne nordväst: https://www.youtube.com/watch?v=aQlFU5w6oy0

Brand i vardagsrum https://www.youtube.com/watch?v=aQlFU5w6oy0

Det brinner i din lägenhet, hur gör du: https://www.youtube.com/watch?v=1k8OCxqsceM