Skyltar

Bra att veta när du skall skylta i din verksamhet

Idag finns det två standarder, dels den svenska AFS 2008:13 med ändringar i AFS 2014:40 samt AFS 2018:6 samt den europeiska ISO 7010. Båda får användas men arbetsskyddsverket rekommenderar att man inte blandar standarder.

 

Här kan du köpa dina skyltar & dekaler

 

Kemikalieskyltar

Särskild märkning av farliga kemiska produkter finner du AFS2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker från arbetsmiljöverket. Du finner publikationen här.

 

Arbetsmiljöverkets skrift följer den sk CLP-förordningen (1272/2008) som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produtker i Sverige och inom EU. Mer om CLP-förordningen finner du hos myndiheten för samhällsskydd och beredskap här.

 

Skyltar gällande farliga kemiska produkter finner du här.