Brandstegar

Se till vara förberedd med en brandstege till bostaden. Om det börjar brinna i huset så bör man se till att utrymma så snabbt som möjligt. Kan man inte utrymma via nedervåningen så kan en brandstege eller räddningslina via ett fönster eller balkong på ovanvåningen vara räddningen.

Mobila och väggfasta brandstegar

Vi har både mobila och väggfasta brandstegar. Den mobila brandstegen Jimmy Fasad vågar vi påstå är riktigt bra. Vår väggfasta utrymningsstege Diskret är smidig och enkel att använda och gör en liten inverkan på fasaden. Brandstegar är centrala för att du skall kunna rädda dig själv och din familj ur ett brinnande hus. Tänk på att om du har en fast stege att denna är utfällningsbar så inte en inbrottstjuv enkelt kan klättra in i huset när du är på semester. Se även till att stegen är av en bra kvalitet. Köp därför inte det billigaste alternativet utan köp den brandstege som du får mest förtroende för. 


Vi kan även rekommendera en en räddningslina eller räddningssele i nödsituationer. Med en räddningssele kan du enkelt utrymma och fira ned dig till marken eller till ett annat våningsplan. Man kan även fira ned handikappade eller medvetslösa människor. 

Visar 8 produkter