Brandsläckare & tillbehör - Brandsläckare

Brandsläckare för alla behov och tillfällen

Här hittar du brandsläckare för alla behov och tillfällen. Arbetsgivare och företag skall göra allt för att förhindra att en brand uppstår eller sprids i arbetsmiljön och då är givetvis en bra släckare givet på alla arbetsplatser. En brandsläckare är även en bra och billig försäkring för dig och din familj om det skulle börja brinna i lägenheten, sommarstugan eller villan. Det finns olika sorters brandsläckare som innehåller olika sorters släckmedel. Pulversläckaren är den vanligaste och bästa släckaren och som kan användas till nästan alla typer av bränder både i hemmet och på arbetsplatsen. Kolsyresläckare lämnar inga släckrester efter sig och är lämplig för kök, laboratorier och elektronik. En skumsläckare är bra för att släcka bränder i fasta material och brännbara vätskor och det är dessutom enkelt att torka upp efter användning. Sen finns även fettbrandsläckare som är speciellt framtagen för brand i kök och matfett. Metallbrandsläckare har ett speciellt släckmedel som är framtagen just för brand i metaller. Det finns även en speciell litiumsläckare för dagens alla lithium batterier som finns i mobiler, datorer, elcyklar och bilar. Vill du installera ett enkelt sprinklersystem som automatiskt släcker branden i ett rum så har vi en smidig punktsprinkler till dig. Läs vår guide om brandsläckare här.

Visar 12 produkter