Taktila skyltar (Blindskrift)

Taktila skyltar är skyltar där punktskrift används så att även synskadade kan läsa skylten.

Visar 8 produkter