Personuppgiftspolicy

I samband med den första beställningen registrerar du dig hos oss genom att på vår websida uppge namn, postadress samt e-postadress. Du ansvarar själv för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till någon obehörig. 

När du som medlem och kund fyller i dina personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras och används av TryggSaker Norden AB. Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med PUL, Personuppgiftslagen. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs vidare eller används till reklamutskick från tredje part.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Du väljer själv om du inte vill ta emot nyhetsbrev och riktade erbjudanden från oss. Detta gör du under dina inställningar, via nyhetsbrevet eller genom att maila oss. Du kan när som helst tacka nej till sådana erbjudanden och du kan kostnadsfritt ta del av personuppgifterna. Stämmer inte uppgifterna, kontakta oss på valfritt sätt. 

 

GDPR - Uppgifter vi sparar

De uppgifter som sparas är de uppgifter som du som kund lägger in i vårt system samt eventuella ändringar som genomförs för att kunna leverera en order. Detta för att kunna tillhandahålla leveranser och fakturering av din beställning. Även för marknadsföring och utskick, bokföring, hantering av returer och för att kunna ge support. För företag sparas alltid organisationsnummer som inhämtas från tredje part om det saknas. Använder du vår adressupplysningstjänst så kommer dessa adressuppgifter via Klarna. Uppgifterna sparas även pga lagkrav enligt bl.a. bokföringslagen där uppgifterna sparas i sju år.

För vårt e-handelssystem som levereras av företaget Kodmyran AB sparas i:

Kundregistret:

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Orderlista
 • Eventuell notering från dig som kund som kan innehålla personuppgifter

Orderregistret:

 • Kundnummer
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post (observera att både leveransadress och fakturaadress kan finnas)
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation..
 • Betalreferens
 • Köpta varor
 • Eventuell notering som kan innehålla personuppgifter

Bevakningsregistret:

 • e-post

Tjänsten -Återfå lämnad varukorg- som vi erbjuder lagrar e-postadress och varor lagda i varukorgen (en s.k. pre-ordern). Den sparas i 3 månader efter att du som kund har lagt varor i korgen. Därefter rensas den bort automatiskt. Tjänste -bevakning av produkter lagrar enbart e-postadressen och den tas bort när varan kommer åter i lager igen. För bägge dessa lagringar kan man använda sig av den rättsliga grunden.

Vid beställningar kan ibland s.k. drop-shipping användas. Då skickas din vara direkt från en tillverkare/grossist till dig som slutkund. Dessa får då tillgång till dina adressuppgifter samt vilken vara som du har beställt.

GDPR - Rättigheter

Du som kund har alltid rätt till följande:

 

 • Att få registerutdrag
 • Att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
 • Att få bli bortglömd/raderad (om det inte strider mot lagkrav, t.ex. bokföringslagen då vi måste spara uppgifter i sju år)
 • Dataportabilitet
 • Att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning eller berättigat intresse
 • Att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter om du använder samtycke som behandlingsgrund
 • Att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.