Andningshjälpmedel - Andningsmasker

Här hittar du våra andningsmasker (även kallade pocketmasker, nyckelringsmasker eller cpr-mask) av både engångstyp och flergångstyp av samma sort som används inom sjukvården. En andningsmask är ett hjälpmedel för att ge mun-mot-mun andning på rätt sätt. Masken är utformad för att minska risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Här finns både enklare andningsmasker och CPR masker som används inom vården.

Visar 9 produkter