Hur du sköter din brandvarnare

Så sköter du om din brandvarnare


Alla våra brandvarnare är försedda både med en testknapp som testar samtliga funktioner i brandvarnaren, samt med en blinklampa (LED) som kontinuerligt varje minut indikerar att brandvarnaren fungerar. Mycket viktigt och bekvämt vid hög takhöjd!

Test/larmlampan blinkar med jämna mellanrum, detta indikerar att brandvarnaren fungerar. Varje brandvarnare kan provas individuellt genom en kort tryckning på testknappen. Brandvarnarens siren skall då ljuda, och samtliga funktioner (utom ev. radiosändning) kontrolleras då. Samtidigt går brandvarnaren i pausläge och två snabba pip hörs.

Prova brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka, t.ex. i samband med städning. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök inuti brandvarnaren. 

 

Här kommer lite tips från oss på TryggSaker.se på vad du skall tänka på.
 
1. Dammsug din brandvarnare med en mjuk borste! - Det låter lustigt men att damma din brandvarnare (försiktigt) och torka den med en lättfuktad trasa gör att den fungerar bättre. Damm är inte bra för din Brandvarnare helt enkelt.
 
2. Testa din brandvarnare genom att trycka in testknappen och håll den intryckt tills den börjar larma
 
3. Se till att testlampan blinkar, den fungerar då som den skall. Om den inte fungerar, Kontrollera att batteriet är rätt anslutet. Byt batteri om brandvarnaren ej larmar
 
4. Om brandvarnaren ger ifrån sig ett kort pip med jämna mellanrum så börjar batteriet bli dåligt och bör bytas. Har du en brandvarnare med inbyggt batteri så lämnar du den på återvinningen och byter till en ny här
 
5. Testa INTE brandvarnaren med en öppen låga.
 
Här hittar du våra brandvarnare: https://www.tryggsaker.se/brandvarnare-1/


VARNING: Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes (gäller särskilt optiska brandvarnare). Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.


© 2001-2003 Deltronic Security AB.