Brandsläckare - Fettbrandsläckare

En fettbrandsläckare är framtagen och anpassad för att släcka brand i fett och olja. Många bränder på hotell och restauranger startar i köket. Det är ofta fett och olja som brinner och fettbränder kan vara svåra att släcka. Det finns även en stor risk för personskador eller att branden sprids via ventilationen. Fettbrandsläckare är fyllda med en speciell släckvätska för släckning av just matfett och olja. Släckaren har mycket högre effekt än exemplevis kolsyresläckare och minimerar risken för brännskador på grund av stänkande fett eller olja. En fettbrandsläckare är lämplig för kök där det finns fritöser, stekbord eller annan utrustning där risk för fettbränder kan uppstå.

Visar 1 produkter