Välj storlek
Utrymningsplan

Utrymningsplan (A4)

Art.nr: B1101-0103
Ej i lager, beställningsvara.

Service

Kunskap

Kvalitet

5.0
Utmärkt Baserat på kundomdömen för Tryggsaker.se

Beskrivning

Beskrivning

Utrymningsplan: Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd. I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Det är här som du behöver en utrymningsplan.

Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade samt pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare. Planen har flera funktioner. I en krissituation skall den ge snabb och enkel vägledning och anvisning för utrymning. För nyanställda och besökare skall den fungera i förebyggande syfte som ett informations- och utbildningsredskap. Planen har också den fördelen att man vid projektering och framtagning går igenom brand- och utrymningssäkerheten och kan komplettera både med brandskyddsutrustning och rutiner eller utbildning.

Utrymningsplanerna finns i storlekarna A2,A3 samt A4 (väljs ovan) och laminerad.Ram kan köpas till separat. Sänd in en kopia på ritningen du vill skall ligga som förlaga så skickar vi en färdig utrymningsplan. Enklare kan det inte vara. Läs mer under fliken Produktspecifikation ovan.

Utrymningsplanerna är ej efterlysande.

Beställning

Efter att du har lagt en beställning i vårt webbsystem så kommer du inom kort att få ut ett beställningsunderlag som du fyller i. Detta returnerar du sedan med en digital kopia på lokalen, filformat som är önskvärt DWG, PDF eller liknande ritningsfil men det fungerar även med de flesta andra format.

Vi behöver även ett ritningsunderlag där utrymningsvägar och placeringar av tavlorna, brandredskap, första hjälpen mm är utmärkt. Även återsamlingsplats och adressen dit skall även finnas med. Har du frågor så ring oss gärna på 026-650056.

 

 

 

Specifikationer

Specifikationer

Svensk Standard och mycket mer
Våra planer är utformade enligt Svensk Standard SS2875. De är försedda med symboler för utrymning och brandredskap samt kortfattade instruktioner angående hur man skall bete sig vid brand eller fara. Vi kan också anpassa utrymningsplanen till de speciella risker som finns på arbetsplatsen och lägga till information om t.ex. farliga varor och säkerhetsutrustning. Instruktioner och symboler kan läggas på separata lager och skrivas ut bara ut på t.ex. insatsplaner för brandförsvaret eller orienteringsritningar för brandlarmet. Våra planer ritas i moderna CAD-system. Vi kan därför enkelt ändra och komplettera planerna vid ombyggnationer, ändrade låssystem, stängda nödutgångar eller andra ändringar i verksamheten. Även design och utförande kundanpassas. Vi kan lägga in kundlogtype och anpassa färgsättning på ram och plan så att den passar i miljön.

Olika storlekar för olika behov

  • Normalt är formatet A3. Vid behov gör vi även planer i A4, A2 eller kundanpassat format.
  • Planerna ramas in i aluminiumram med front i plexiglas. Ramar finns som standard i grafitgrått, mässings- eller silverfärg. Vi kan även ta fram ramar i andra material eller färger vid speciella önskemål.
  • Inplastning vid placering i fuktig miljö: Vid placering utomhus eller i fuktiga miljöer inplastas planerna så att de står emot fukt och temperaturväxlingar bättre.
  • Efterlysande - planen fungerar även vid strömavbrott.
  • Om planen skall kunna läsas i mörker vid strömavbrott utförs den med efterlysande bakgrund vilket ger ca en halvtimmes läsbarhet i fullständigt mörker.
  • Utrymningstavla - ett billigare och enklare alternativ: Som alternativ till utrymningsplanen kan man använda en utrymningstavla. Den innehåller all väsentlig information men ingen orienteringsritning över byggnaden. Det kan vara ett alternativ under t.ex. en ombyggnadsfas eller för små och lättöverskådliga byggnader med enkel planlösning.
  • Logo och egen utformning för bättre estetik: Vi kan lägga in kundens logotype på planen. Enklast gör vi det om vi får logon e-postad i digitalt format.
  • Overhead för utbildning och brandskyddsgenomgång: Utarbetar vi utrymningsplaner kan vi även leverera dem på overhead för användning vid personalutbildning.
  • Hotellplaner - en trygghet för hotellgästen: För hotell har vi speciellt framtagna rumsplaner med instruktioner och utförande anpassade för hotell.

Upptäck mer

0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner