Brandvarnare

Brandvarnare är en billig livsförsäkring

Brandvarnare är en billig livsförsäkring när brand uppstår i hemmet. Om en brand skulle uppstå är det viktigt att man får reda på det så snabbt som möjligt innan situationen blir farlig. Det är speciellt viktigt när man ligger och sover och är försvarslös mot brandröken. Du bör köpa och ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad, gärna i varje sovrum. Har din bostad flera våningar rekommenderar vi seriekopplade brandvarnare.

 

Brandvarnare

 

Hur fungerar en brandvarnare?

De vanligaste brandvarnarna som finns är de optiska och joniska. Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och larmar om det finns rök. En optisk brandvarnare har ett foto-cellsystem där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Det finns även brandvarnare som reagerar på värme och flammor.

 

Joniserande brandvarnare

Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar både på synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, d.v.s. bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket. Joniska brandvarnare kan numera endast köpas om de finns kvar i lager hos tillverkare säljare. Nya får inte enligt lagkrav tas hem.

 

Optiska brandvarnare

Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material, och har ett mycket avancerat fotocell-system, där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system anses vara effektivast, när det gäller detektion av pyrande bränder, bränder som kan glöda under flera timmar innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand kan vara en cigarett som ligger i en möbel, eller en elektrisk kabel som är överhettad.

 

Kombination av optiska och joniserande brandvarnare

Ett flertal internationella undersökningar har visat att både optiska och joniserande brandvarnare behövs för att erhålla tidigast möjliga detektion oberoende av brandorsak. Därför rekommenderar nu ett flertal länder att man köper båda typerna, eller att man installerar kombinerade brandvarnare som har både jonisk och optisk detektion. Detta är givetvis det allra bästa alternativet, för då får man en mycket tidig detektion oberoende av brandorsak. Exempel på detta är att om en cigarett hamnar i en papperskorg kan det bli en explosionsartad brand med hastigt förlopp, men om cigaretten hamnar i en soffa kan det bli en pyrande brand med långsammare händelseförlopp.

 

Värmedetektorer som komplement

Värmedetektorer är ett komplement till Optiska brandvarnare och kan ibland behöva användas där det naturligt förekommer höga halter av dammpartiklar såsom i garage, vindar, tvättstugor eller källare, dessa varnare är även bra för kök där det stundtals förekommer vattenånga som i en Optisk brand varnare kan ge falsklarm. Dessa reagerar endast på värmeförändring och inte på förbränningspartiklar, därför är användningsområdet mycket begränsat och räknas som ett komplement.

 

 

 

Placering av brandvarnare

Vanligast är att brand startar i kök eller vardagsrum, och att det sker mitt i natten. Brandvarnaren bör helst monteras / placeras mitt i taket utanför sovrummen, i trapphus och liknande i dess högsta punkt. Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden bör man montera flera brandvarnare, och i hus med flera våningar bör man ha minst 1 brandvarnare på varje våning. Att köpa och ha flera brandvarnare ger ökad säkerhet.

Det finns några enkla regler för var du skall placera brandvarnare för att få bästa effekt.

 • En brandvarnare i hallen utanför sovrummen, gärna med pausfunktion.
 • Minst en brandvarnare på varje våning och gärna sammankopplade.
 • Gärna även en brandvarnare i varje sovrum.
 • Max 60 m2 per brandvarnare, och högst 12 m mellan två brandvarnare.
 • Kontrollera att brandvarnarna hörs tillräckligt i sovrummet.
 • Undvik placering i kök eller garage, där matlagningsos och bilavgaser kan utlösa larmet.
 • Montera ej heller brandvarnare i fuktiga lokaler, eller i närheten av fläktar och liknande.
 • Brandvarnaren skall ej målas.

Placering av brandvarnare karta

 

Skötsel av brandvarnare

Alla våra brandvarnare är försedda med en testknapp som testar brandvarnarens larmfunktion. Det finns även en LED lampa som blinkar kontinuerligt varje minut vilket indikerar att brandvarnaren fungerar. Alla brandvarnare kan provas individuellt genom en kort tryckning på testknappen. Brandvarnarens siren skall då ljuda, och samtliga funktioner kontrolleras.

 • Prova brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka.
 • Dammsug din brandvarnare med en mjuk borste. Damm är inte bra för din Brandvarnare.
 • Testa din brandvarnare genom att trycka in testknappen och håll den intryckt tills den börjar larma.
 • Se till att testlampan blinkar, då fungerar varnaren som den skall. Om den inte blinkar, kontrollera att batteriet är rätt anslutet. Byt batteri om brandvarnaren ej larmar eller blinkar.
 • Om brandvarnaren ger ifrån sig ett kort pip med jämna mellanrum så börjar batteriet bli dåligt och bör bytas. Har du en brandvarnare med inbyggt batteri så lämnar du den på återvinningen och byter till en ny.
 • Testa inte brandvarnaren med en öppen låga.

 

Köpa brandvarnare från Tryggsaker.se

Köp dina brandvarnare online från Tryggsaker. Våra brandvarnare har hög kvalitet och med en eller flera brandvarnare i bostaden kan du sova tryggt om natten. Vi har optiska brandvarnare, sammankopplingsbara varnare, wifi rökvarnare och praktiska resebrandvarnare med kombinerat brand- och inbrottslarm. Tänk på att montera brandvarnaren i taket för bästa effekt och inte för nära en vägg.

Köp brandvarnare här

 

Brandvarnardagen den 1:e december

Den 1 december varje år är det Brandvarnardagen. Tanken med denna är att påminna alla om att se över sin brandvarnare och kontrollera att den fungerar som den skall. Tänk på att även kontrollera dina brandvarnare varje gång du varit borta från ditt hem längre än ett par veckor eftersom du då kanske missat att de varnat för dåligt batteri under tiden du var borta.

 

Sammankopplade brandvarnare

Bor du i ett hus med flera våningar?
Då är det bra att köpa en brandstege - läs mer här.