Diphoterine 200ml spray

Diphoterine 200ml spray (mot kemisk brännskada)

Art.nr: F1304-0105
I lager

Service

Kunskap

Kvalitet

5.0
Utmärkt Baserat på kundomdömen för Tryggsaker.se

Beskrivning

Beskrivning

Diphoterine 200 ml spray mot kemiska brännskador. Består av ett vattenbaserat medel som sköljer, oskadliggör och absorberar kemikalien samt för bort den. Spolvätskan ska bäras lättåtkomligt för omedelbar användning inom 10 sek och spray inom 60 sek för att nå bäst effekt.

Diphoterine är en spolvätska för alla typer av kemiska angrepp och kan användas på såväl hud som ögon.

Diphoterine avbryter och oskadliggör angrepp från aggresiva kemiska produkter, genom att dra ut vätska från vävnaden (hyperton), oskadliggör syror och baser (amfoterisk), binda oxiderande och reducerande kemikalier (kelaterande) samt att späda som vatten. Testad på mer än 1500 kemikalier. Obs! Vid Fluorvätesyrespill rekommenderas Hexafluorine.

I Europa har Diphoterine® använts i mer än 35 års tid och företag som infört medlet har noterat att antalet sjukskrivningsdagar efter en olycka har minskat markant.

Diphoterine i förhållande till vatten

Vattnets egenskaper vid första hjälpen sköljning:

 • Vattnet sköljer bort den aggresiva kemikalien.
 • Vattnet späder kemikalien och minskar därmed dess aggressivitet.
 • Vattnet är polyvalent, det vill säga fungerar likadant mot alla produkter och minskar således möjligheten att göra fel.

Vattnets begränsningar vid första hjälpen sköljning:

 • Starka koncentrationer som snabbt penetrerar.
 • Att man är tvungen att handla mycket fort
 • Risk att bli kraftigt nedkyld vid långvarig sköljning med helkroppsdusch. Det är även svårt att hålla ögonen öppna.
 • Vattnet är hypotont och får cellerna att expandera, se bilderna till höger.

 

Diphoterine bevarar alla de positiva effekterna som vattnet har, men kompenserar för det vattnet har svårt för:

 • Diphoterine kompenserar vattnets begränsade effekter på kemikalier med starka koncentrationer.
 • Diphoterine ökar tiden man har på sig innan sköljning måste påbörjas.
 • Diphoterine är hypertont och stoppar penetrationen, drar vätska ut ur cellen. Se bilderna till höger.
 • Diphoterine ökar komforten vid sköljning genom att endast behöva en kort behandlingstid som inte medför nedkylning.
 • Diphoterine är likt vattnet polyvalent, vilket innebär att produken fungerar likadant mot alla typer av produkter.
 • Diphoterine har en aktiv neutraliserande effekt på kemikalier.


Diphoterine i förhållande till buffrade lösningar

Buffrade lösningars egenskaper vid första hjälpen sköljning:

 • En teoretisk aktiv sköljning av både syror samt baser. Realiteten är dock att det inte finns någon buffert som fungerar lika bra på syror som på baser.

Buffrade lösningars begränsningar vid första hjälpen sköljning:

 • Endast en spädande effekt på andra ämnen än syror och baser (Oxiderare, Reducerare, Kelaterare och Lösningsmedel)
 • De flesta behållare är speciellt avsedda för ögonbruk och ger därför inte en speciellt bra sköljning av hudområden.
 • Risk för biverkningar, till exempel kalkutfällning i ögon.

Diphoterine har samma goda effekt mot alla sex kemiska reaktioner (Syror, Baser, Oxiderare, Reducerare, Kelaterare och Lösningsmedel).

Diphoterine finns i flera olika behållare mot ögon, hud och hela kroppen.

Diphoterine har inga kända biverkningar.

Medicinsk rapport kölns universitetssjukhus

Upptäck mer

0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner