Ögondusch med första hjälpen -MediCase (Inget extra tack)

Art.nr: F1302-0102
I lager

Service

Kunskap

Kvalitet

5.0
Utmärkt Baserat på kundomdömen för Tryggsaker.se

Beskrivning

Beskrivning

Medi Case ögonduschspray kombinerar ögonduschutrustning med första hjälpen material. Allt du kan behöva på ett enda ställe med andra ord. Ögondusch sprayen har en unik konstruktion med en vätskebehållare och ett separat spraymunstycke anslutet med en slang. Jämfört med konventionella plastflaskor för ögonsköljning har ögondusch med spraypumpen många fördelar.

Ögonduschspray MediCase i Standardutförande med dubbla sprayflaskor för 30-40 minuters duschtid. Utrustningen levereras i en plastbox med transparent lock och väggfäste som gör att lådan enkelt kan lossas från vägg och tas med till skadeplatsen eller vid transport till läkare.

För mer info om ögondusch med spraymunstycke, tips och lagar och regler, se under fliken mer info

Innehåll Medi Case:

Ögon- och brännskadedusch: 2*1 liter
Litet förband/blodstoppare: 3 st
Stort förband/blodstoppare: 1 st
Skyddspaket innehållande: Handske,savett, desinfektion, andningsmask och sax
Plåsterbox: 45 plastplåster, 40 textilplåster


Produktdata


Mått: B: 400 * H: 270 * D: 130 [mm]
Vikt: 3,5 kg

Specifikationer

Specifikationer

Enkel, snabb och med lång spoltid
Ögonduschen har en unik konstruktion med en vätskebehållare och ett separat spraymunstycke anslutet med en slang. Spraymunstycket är dubbelverkande. Strålen är mjuk och tillräckligt vid för att täcka in båda ögonen samtidigt. I och med att duschen kan spruta i alla riktningar kan ögonspolning ske även om den skadade tittar nedåt. En fördel som gör behandlingen bekvämare och som underlättar transport till sjukhus. Behållaren innehåller steril koksaltlösning (0,9%). En påse på 1 liter räcker i ca 20 minuter. En sats med två påsar räcker således i 40-50 minuter. Påsarna är monterade i ett plastskåp som skyddar mot damm och nedsmutsning. Locket är transparent så att man kan kontrollera att utrustningen finns på plats och inte är slut. Skåpet fästs på vägg i en ram. Ramen skruvas fast och skåpet fästs med ett snäppfäste i ramen vilket gör att det med ett enkelt handgrepp kan tas med till skadeplatsen eller vid transport till läkare.

Många fördelar med ögonspray
Jämfört med konventionella plastflaskor för ögonsköljning har spraypumpen många fördelar:
 • Mångsidig – kan användas för ögonskölj, sårvård och brännskada
 • Enkel att använda och kan hanteras utan föregående instruktion. Kan även demonteras för nyanställd eller övrig personal i samband med utbildning.
 • Spolvätskan är höggradigt ren och har samma pH-värde och salthalt som tårar.
 • Enkel att att ta med under transport till läkare.
 • Mycket vatten – dubbelverkande spraypump ger rikligt med vatten
 • Spraystrålen är mjuk och ger en behaglig genomsköljning
 • Sprutbilden ger en fylld kon med tillräcklig spridning för att täcka in båda ögonen samtidigt.
 • Lång spruttid – minst 20 minuter
 • Naturlig arbetsställning. Istället för att titta uppåt kan den skadad sitta på en stol och titta nedåt t.ex. i bilsäte på väg till sjukhus
 • Billig att använda – begränsad förbrukning, ingen flaska bryts som måste bytas, ny påse är billigt.
Att tänka på
 • Sårvårdsprodukter skall vara CE-märkta från juni 1998. Det sker enligt kraven i ett europeiskt direktiv för medicinsk utrustning.
 • När material i första förbandsutrustningen använts, komplettera omedelbart.
 • Gå gärna en kurs i första hjälpen, Röda korset har t.ex. mycket bra kurser.
 • Förbandsmaterial är steril utrustning och måste bytas ut efter 5 år.
Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
Arbetsskydsstyrelsens författningssamling Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 innehåller krav och regler kring ögonspolning: Utrustningen för ögonspolning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat. Om spolning krävs i 15 minuter eller mer skall spolvätska vara tempererad. Spolanordningens funktion skall kontrolleras regelbundet. Rutiner för utbyte av engångsflaskor skall finnas. Vid stänk av frätande ämnen skall spolning pågå i minst 15 minuter och under transporten till sjukhus. Fast spolanordning bör därför kompletteras med mobil utrustning t.ex. en ögondusch. Man bör ha påsar så att de räcker för en spolning under hela transporten. Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet till arbetsplatsen. Man skall helst kunna nå utrustningen inom ett par sekunder.

Mer om ögondusch Det är mycket viktigt att snabbt påbörja sköljning om man har fått ett frätande ämne i ögat. Spolning skall påbörjas inom ett par sekunder och fortgå i minst 15 minuter och därefter under transporten till sjukhus (kontakta alltid sjukhus vid frätande ämnen). Ögonduschen är mycket enkel att använda. Den har en lång spruttid och kan även tas med vid transport till läkare. Utformningen gör den väl anpassaad till de ändrade kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om första hjälpen. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2000 och de betonar än mer:
 • vikten av snabb och långvarig spolning.
 • att vattnet skall vara tempererat vid spolning mer än 15 minuter.
 • fast utrustning bör kompletteras med mobil för användning under
  transport till sjukhus.

Upptäck mer

0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner