Cederroth ögonskölj i fickmodell

Cederroth ögonskölj i fickmodell 235 ml [7221] (Nej tack, jag behöver inga tillbehör idag)

Art.nr: F1301-0201
I lager (5 st) - beställer du fler så dellevererar vi

Service

Kunskap

Kvalitet

5.0
Utmärkt Baserat på kundomdömen för Tryggsaker.se

Beskrivning

Beskrivning

Cederroth's ögondusch i fickformat är en smidig och personlig ögonduschflaska i fickformat som snabbt finns till hands vid olyckstillfället. Cederroth ögondusch i fickmodell 235 ml steril buffrad isoton koksaltlösning för engångsbruk.

En personlig ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Flaskan är lätthanterlig med ergonomisk ögonkopp och generöst flöde av vätska. Snabb och enkel att öppna med ett enda enkelt handgrepp. Vrid och flaskan är öppen.

 • Personlig ögonduschflaska
 • Steril buffrad isoton koksaltlösning
 • Snabb och enkel att öppna
 • Större chans att rädda ögonen: Förutom utspädning och bortsköljning av den farliga substansen har Cederroths buffrade ögondusch också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror

Du hittar även en bältesväska för denna ögonskölj här.

Vill du lära dig mer?

 • Mer om ögondusch, teknik och lagar och regler hittar du under fliken mer info ovan.
 • Läs mer om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen. Texten hittar du ovan under fliken ´mer info´.

Produktspecifiktation

Produktdata


Mått B: 66 * H: 160 * D: 45 [mm]
Hållbarhet 3 år
Volym 235 ml

Specifikationer

Specifikationer

Mer om ögondusch
Det är mycket viktigt att snabbt påbörja sköljning om man har fått ett frätande ämne i ögat. Spolning skall påbörjas inom ett par sekunder och fortgå i minst 15 minuter och därefter under transporten till sjukhus (kontakta alltid sjukhus vid frätande ämnen). Ögonduschen är mycket enkel att använda. Den har en lång spruttid och kan även tas med vid transport till läkare. Utformningen gör den väl anpassaad till de ändrade kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om första hjälpen. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2000 och de betonar än mer:
 • vikten av snabb och långvarig spolning.
 • att vattnet skall vara tempererat vid spolning mer än 15 minuter.
 • fast utrustning bör kompletteras med mobil för användning under
  transport till sjukhus.
Placering
Ögonduschen bör placeras nära olycksrisken. På arbetsplatser med hög olycksrisk bör flera Ögonduschflaskor finnas tillgängliga.

Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
Arbetsskydsstyrelsens författningssamling Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 innehåller krav och regler kring ögonspolning: Utrustningen för ögonspolning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat. Om spolning krävs i 15 minuter eller mer skall spolvätska vara tempererad. Spolanordningens funktion skall kontrollerars regelbundet. Rutiner för utbyte av engångsflaskor skall finnas. Vid stänk av frätande ämnen skall spolning pågå i minst 15 minuter och under transporten till sjukhus. Fast spolanordning bör därför kompletteras med mobil utrustning t.ex. en ögondusch. Man bör ha påsar så att de räcker för en spolning under hela transporten. Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet till arbetsplatsen. Man skall helst kunna nå utrustningen inom ett par sekunder.

Upptäck mer

0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner