Cederroth ögondusch skåp 2*500ml

Art.nr: F1301-0216
I lager (2 st) - beställer du fler så dellevererar vi

Service

Kunskap

Kvalitet

5.0
Utmärkt Baserat på kundomdömen för Tryggsaker.se

Beskrivning

Beskrivning

Ett kompakt ögonduschskåp som skyddar mot damm och vatten. Inkluderar 2 flaskor Cederroth Ögondusch. Lätt att få plats med även i mindre utrymmen. Transparent lucka för hög synlighet. Flaskorna öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna och sköljning kan påbörjas omedelbart.

Den grönfärgade plasten är gjord av >64% återvunnen plast.
Perfekt för arbetsplatser som blir dammiga och smutsiga, för arbetsplatser med hög risk som behöver många flaskor eller när utrymmet är begränsat.

Cederroth Ögondusch är avsedd för bortsköljning av både stänk av frätande alkalier och syror såväl som damm och skräp.
Cederroths buffrade ögondusch har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror.

Hållbarhetstid: Hela 4 år (rån tillverkningsdatum)

Produktspecifikation 

Produktdata ögondusch


Mått B: 192 * L: 296 * D92 [mm]
Hållbarhet 4 år fr. tillverkningsdatum
Volym 1,0 liter

 

Specifikationer

Specifikationer

Mer om ögondusch
Det är mycket viktigt att snabbt påbörja sköljning om man har fått ett frätande ämne i ögat. Spolning skall påbörjas inom ett par sekunder och fortgå i minst 15 minuter och därefter under transporten till sjukhus (kontakta alltid sjukhus vid frätande ämnen). Ögonduschen är mycket enkel att använda. Den har en lång spruttid och kan även tas med vid transport till läkare. Utformningen gör den väl anpassad till de ändrade kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om första hjälpen. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2000 och de betonar än mer:

  • vikten av snabb och långvarig spolning.
  • att vattnet skall vara tempererat vid spolning mer än 15 minuter.
  • fast utrustning bör kompletteras med mobil för användning under
    transport till sjukhus.

Placering
Ögonduschen bör placeras nära olycksrisken. På arbetsplatser med hög olycksrisk bör flera Ögonduschflaskor finnas tillgängliga.

Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 innehåller krav och regler kring ögonspolning: Utrustningen för ögonspolning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat. Om spolning krävs i 15 minuter eller mer skall spolvätska vara tempererad. Spolanordningens funktion skall kontrolleras regelbundet. Rutiner för utbyte av engångsflaskor skall finnas. Vid stänk av frätande ämnen skall spolning pågå i minst 15 minuter och under transporten till sjukhus. Fast spolanordning bör därför kompletteras med mobil utrustning t.ex. en ögondusch. Man bör ha påsar så att de räcker för en spolning under hela transporten. Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet till arbetsplatsen. Man skall helst kunna nå utrustningen inom ett par sekunder.

AFS 1999:7 innehåller även regler och krav kring första hjälpen i stort. Tanken är att det skall finnas utrustning så att personalen inte skadar sig och om det händer skall det finnas material för att ta hand om skadade (egentligen ingår även utbildningen i tex hjärt-lungräddning och brandskydd). Texten säger m.a.o. att det skall finnas förbandsmaterial för ändamålet, dvs anpassat till hur lokalen används. Med andra ord tex en förbandsväska/tavla i kontorsmiljö och om ni har vätskor som är mera frätande (innefattar tex även batteriladdare till städmaskiner och där det finns syror i batterier) så komplettera med en ögondusch.

Upptäck mer

0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner