Stop hemo blodstillande vadd

Stoppa näsblod - Gör som sjörövarna (Stop Hemo)

Art.nr: F0406-0201
I lager (44 st) - beställer du fler så dellevererar vi

Service

Kunskap

Kvalitet

Beskrivning

Beskrivning

Att stoppa näsblod med blodstillande vadd: Sägnen säger att en gång i tiden när sjörövarna härjade på de sju haven så upptäckte de att havstång kunde stoppa blodflödet från deras battaljskador. Idag är vi kanske lite mera sofistikerade och behöver inte gå ned till havet själva utan produkten finns idag i en smidig konsumentförpackning med samma verkningsamma ämne, utvunnet ur havstång, som piraterna en gång använde.

Vad är Stop-Hemo
Stop-Hemo, blodstillande vadd är en naturprodukt ur havets flora framställd av fibrer innehållande det verksamma ämnet kalciumalginat, som utvinns ur havstång (laminaria hyperborea).

Användningsområden
Stop-Hemo, blodstillande vadd stoppar blödningar genom att påskynda att blodet stelnar (koagulerar) och rekommenderas därför vid näsblod, raksår, ytliga skär-, stick- och skrubbsår.

Stop-Hemo, blodstillande vadd suger upp sårvätska och bildar en gel som ger såret ett yttre skydd och gör den lämplig även för vård av ytliga vätskande brännsår.

Vilka biverkningar har Stop-Hemo, blodstillande vadd
Inga biverkningar finns inrapporterade.

Hur fungerar det biologiskt
Blodstillande: Den blodstillande effekten sker genom en snabb och koncentrerad frigörelse av kalciumjoner då vadden kommer i kontakt med blodet. Vidare bildar fibrerna en stabil nätliknande struktur som möjliggör och underlättar att blodet stelnar (koagulerar).

Absorberande: Kalciumalginatets mikrofibrer bildar, i kontakt med ett vätskande sår, en gel och ett nät av fibrer, som ger såret ett yttre barriär samt ett skydd som isolerar mot tempraturväxlingar.

Sårläkning: Den gel som bildas då kalciumalginatets mikrofibrer kommer i kontakt med såret skapar en god miljö, som underlättar den naturliga sårläkningen.

Observera
Stop-Hemo, blodstillande vadd skall ej användas efter utgångsdatum, vilket finns tryckt på förpackningens undersida samt på varje påse. Förekomsten av spår av bensalkoniumklorid kan ge upphov till allergiska reaktioner hos vissa överkänsliga personer.

Förpackning och innehåll
Steril vadd i individuella förpackningar; 5 st i varje konsumentförpackning. Förvaras torrt och i rumstemperatur. Använd alltid obruten förpackning. Får ej omsteriliseras. Innehåll, Steril vadd av naturliga fibrer: 100% kalciumalginat utvunnet ur havstång (laminaria hyperborea). CE nummer: 0459

 

Upptäck mer